top of page

Privacy Disclaimer

Disclaimer omtrent de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het VANUITUWKOT-project van de Universiteit Antwerpen.

 • Verwerkingsverantwoordelijke: verwerkingsverantwoordelijke is de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door haar rector Prof. Dr. H. Van Goethem, DPO Koen Pepermans, bereikbaar op de Venusstraat 35, 2000 Antwerpen of per mail op privacy@uantwerpen.be

 • Doel: via een formulier kan iedereen input leveren om de campagne verder vorm te geven. De input wordt verwerkt. Indien relevant worden inzendingen ook terug gecontacteerd. Dit om te bekijken of het redactieteam aan de slag kan met de input.  

 • Rechtsgrond: toestemming (vrijwillige deelname aan de bevraging);

 • Categorieën ontvangers:  de faculteiten Wetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen en hun stafmedewerkers ingezet op het UFOO-project;

 • Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de campagne (minstens tot eind juni 2020).

 • Rechten:

  • Je kan steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be);

  • Je hebt het recht om de gegeven toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.;

  • Je hebt het recht om de door jou opgegeven persoonsgegevens in te zien en te wijzigen, evenals bepaalde gegevens te verwijderen in het licht van jouw recht op beperking van persoonsgegevens. Hiervoor kan je contact opnemen met het diensthoofd van Dienst Onderwijsadministratie;

Voor meer info over het aan de Universiteit Antwerpen gevoerde privacy beleid kan je terecht op www.uantwerpen.be/disclaimer

bottom of page